دسته: اخبار شرکت

اخبار اخبار شرکت

اخذ رتبه 2 تاسیسات تجهیزات

ارسال شده توسط مدیر سایت

ارتقا رتبه

بیشتر بخوانید

اخبار اخبار شرکت

گفتگوی رئیس هیئت مدیره شرکت با روزنامه کاروکارگر

ارسال شده توسط مدیر سایت

مشکلات باعث نمی شوند مشارکت خود را در عرصه های عمرانی کاهش دهیم

بیشتر بخوانید

اخبار اخبار شرکت

ارتقا رتبه آب

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرکت عالی عمارت یزد موفق شد رتبه آب خود را از سطح پنج به سطح چهار ارتقا دهد

بیشتر بخوانید

اخبار اخبار شرکت

ارتقا رتبه تاسیسات تجهیزات

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرکت عالی عمارت یزد موفق شد رتبه تاسیسات تجهیزات خود را از سطح چهار به سطح سه ارتقا دهد

بیشتر بخوانید

اخبار اخبار شرکت

اخذ رتبه نفت و گاز

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرکت عالی عمارت موفق شد رتبه نفت و گاز را از سازمان برنامه و بودجه کسب نماید

بیشتر بخوانید
پروژه های شرکت عالی عمارت یزد

اخبار شرکت پروژه های انجام شده

پروژه های شرکت عالی عمارت یزد

ارسال شده توسط مدیر سایت